Informace pro strávníky

Vážení strávníci,

prosím vás o přihlášení obědů telefonicky na 732 190 305 nebo e-mailovou adresou: sj.zeletice@seznam.cz.

Částku stravného na září zaplaťte nejpozději do 5.9.2021 na účet 285 998 619/0300 nebo hotově na adrese školní jídelny. Při platbě přes účet použijte vaše evidenční číslo jako variabilní symbol, který vám byl přidělen. V případě, že neznáte vaše evidenční číslo, informujte se u vedoucí školní jídelny.
Pokud částku za stravné neuhradíte, nebude vám vydán oběd.

Stravné na následující měsíce (říjen, listopad, …) zaplatíte vždy do 25. dne předchozího měsíce. Např.: pokud chcete odebírat obědy v říjnu, musíte stravné zaplatit nejpozději do 25.9.2021.

Přihlašování obědů: Obědy nahlašujte vždy den předem do 14:30.

Odhlášení obědů: Oběd odhlašujte nejpozději den předem do 14:30, v případě nemoci se musí v daný den oběd odebrat jinak propadne.

V případě jakýchkoliv dotazů volejte vedoucí školní jídelny na čísle 732 190 305.

 

S pozdravem

Vedoucí ŠJ Markéta Rucká

Odkazy

Jídelníček

jidelnicek

Facebook

Bakaláři

Bakaláři

školní informační systém

všichni uživatelé

Přihlásit

Office 365

Office 365

cloudové aplikace

všichni uživatelé

Přihlásit

SmartClass

Smart Class

aplikace pro výuku na dálku

žáci

Přihlásit

učitelé

Přihlásit