Slavnostní zahájení školního roku 2021/22

Slavnostní zahájení proběhne ve středu 1. září v 7:30 hod. v areálu ZŠ Želetice, v případě nepříznivého počasí v jednotlivých třídách.

Z důvodu covidových opatření bude vstup do budovy umožněn pouze žákům a jejich zákonným zástupcům. Všichni budou povinni mít při vstupu do budovy ochranu dýchacích cest.

Otestování na Covid-19 proběhne

  • žáci 2. až 9. ročníku hned 1. září
  • žáci 1. ročníku až 2. září

Poznámka pro žáky 1. ročníku - děti dostanou první den základní informace o Bakalářích, školní družině, stravování a zájmových útvarech. S Sebou dětem rovnou přineste pomůcky do výtvarné a tělesné výchovy.

Školní družina zahajuje provoz 2. září. První den odvede vychovatelka školní družiny žáky 1. stupně na dolní autobusovou zastávku, kde v 8:23 hod. odjíždí autobus.

Přezůvky jsou povinné pro všechny žáky hned první den.

Odkazy

Jídelníček

jidelnicek

Facebook

Bakaláři

Bakaláři

školní informační systém

všichni uživatelé

Přihlásit

Office 365

Office 365

cloudové aplikace

všichni uživatelé

Přihlásit

SmartClass

Smart Class

aplikace pro výuku na dálku

žáci

Přihlásit

učitelé

Přihlásit