Oficiální stránky Základní školy Želetice

Naše škola se nachází necelých 20 km SV od okresního města Znojma. Škola sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Škola poskytuje vzdělávání od 1. do 9. ročníku, na 1. stupni jsou ročníky spojené. V poslední době školu navštěvuje asi 100 žáků, a to především z blízkých obcí, a působí zde 12 pedagogů.

Žáci se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu "Hravá škola", který vychází z Rámcového vzdělávacího programu MŠMT. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se uplatňují podpůrná opatření, škola není bezbariérová. Pro vzájemnou komunikaci žák-učitel-rodič se na škole využívá systém Bakaláři.

 

 

Informace k provozu školy od 1. března 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci Vláda ČR rozhodla o uzavření škol pro všechny ročníky od 1. 3. 2021. Podrobnější informace jsou dostupné zde.

  • Žáci 1. - 3. ročníku přecházejí na distanční výuku.
  • Žáci 3. - 9. ročníku pokračují v dosavadní distanční výuce.

O případných změnách vás budeme informovat prostřednictvím Bakalářů.

 

Facebook školy