Aktivity

Během každého školního roku pořádáme pro děti nejrůznější aktivity, které mají různorodá zaměření:

 • rozvíjení dovedností - vyřezávání dýní, stavba sněhuláka, výtvarné práce v přírodě, rybářské závody apod.
 • pohybové aktivity - sportovní dny, Stanování ve škole, Školní olympiáda, zimní lyžařský a letní cyklistický kurz
 • vzdělávací – školní kolo matematických soutěží, zeměpisná olympiáda, jazykové soutěže
 • poznávání naší vlasti - z posledních jmenujme Krkonoše, Jeseníky, Žďárské vrchy, Třeboňsko, Praha
 • pobyty mimo Česko - Anglie, Osvětim

Při škole aktivně pracuje Sdružení rodičů, které se podílí na finančním zajištění některých akcí dle potřeb školy. Ve spolupráci s ním škola pořádá různorodé akce nejen pro děti a jejich rodiče, ale i pro veřejnost. Mezi tradiční patří:

 • Mikuláš ve škole
 • Vánoční besídka
 • společenský ples
 • Čarodějáles
 • Den matek
 • Den dětí

Na pravidelných schůzkách škola seznamuje rodiče s děním ve škole, v případě potřeby škola pořádá i mimořádné schůzky se zákonnými zástupci žáků, kteří jsou prostřednictvím těchto schůzek informováni o prospěchu a chování jejich dětí a případně o plánovaných školních akcích. Při škole působí také školská rada, v níž pracují zástupci Obce Želetice, zástupci rodičů a pedagogů školy.

Hlavním partnerem školy je obec Želetice, která zaštiťuje mnohé naše akce především finančně a prostorově (park s rybníkem, koupaliště s přilehlým sportovištěm). A dále také místní divadelní spolek Želetín, se kterým spolupracujeme především na kulturních aktivitách v místním divadle. Protože k nám směřují žáci 1. stupně ze škol Horní Dunajovice a Skalice, pořádáme s těmito subjekty metodická sdružení, kde se snažíme najít společná řešení této situace tak, aby přechod žáků byl co nejméně náročný. Škola se snaží dlouhodobě najít partnera pro různorodé aktivity i v jiné škole, např.:

 • předmětové soutěže - Matematická soutěž Lískulka (ZŠ Vedrovice), Konverzační soutěž v angličtině (ZŠ Břežany)
 • sportovní klání se ZŠ Mikulovicemi, ZŠ Břežany, ZŠ a MŠ Horní Dunajovice, ZŠ a MŠ Skalice a MŠ Tvořihráz
 • meziškolní vzdělávací pobyty – Anglie

Mezi formy další spolupráce náleží:

 • dopravní výchova realizovaná na dopravním hřišti v Miroslavi
 • výuka plavání v plaveckém bazénu Znojmo
 • lyžařský výcvikový kurz v Čenkovicích v Orlických horách
 • poznávání české historie - Umělecká Agentura Pernštejni
 • poznávání světa zvířat - Záchranná stanice zvířat Ikaros, Sorbon-Pes fotbalista
 • seznámení se s možnostmi profesní budoucnosti – návštěva Úřadu práce Znojmo, Burza povolání SOU Přímětice
 • sběr a recyklace – sběr starého papíru pro znojemskou firmu FCC Environment, projekt Recyklohraní

Odkazy

Jídelníček

jidelnicek

Facebook

Bakaláři

Bakaláři

školní informační systém

všichni uživatelé

Přihlásit

Office 365

Office 365

cloudové aplikace

všichni uživatelé

Přihlásit

SmartClass

Smart Class

aplikace pro výuku na dálku

žáci

Přihlásit

učitelé

Přihlásit