Aktivity

Během každého školního roku pořádáme pro děti nejrůznější aktivity, které mají různorodá zaměření:

 • rozvíjení dovedností - vyřezávání dýní, stavba sněhuláka, výtvarné práce v přírodě, rybářské závody apod.
 • pohybové aktivity - sportovní dny, Stanování ve škole, Školní olympiáda, zimní lyžařský a letní cyklistický kurz
 • vzdělávací – školní kolo matematických soutěží, zeměpisná olympiáda, jazykové soutěže
 • poznávání naší vlasti - z posledních jmenujme Krkonoše, Jeseníky, Žďárské vrchy, Třeboňsko, Praha
 • pobyty mimo Česko - Anglie, Osvětim

Při škole aktivně pracuje Sdružení rodičů, které se podílí na finančním zajištění některých akcí dle potřeb školy. Ve spolupráci s ním škola pořádá různorodé akce nejen pro děti a jejich rodiče, ale i pro veřejnost. Mezi tradiční patří:

 • Mikuláš ve škole
 • Vánoční besídka
 • společenský ples
 • Čarodějáles
 • Den matek
 • Den dětí

Na pravidelných schůzkách škola seznamuje rodiče s děním ve škole, v případě potřeby škola pořádá i mimořádné schůzky se zákonnými zástupci žáků, kteří jsou prostřednictvím těchto schůzek informováni o prospěchu a chování jejich dětí a případně o plánovaných školních akcích. Při škole působí také školská rada, v níž pracují zástupci Obce Želetice, zástupci rodičů a pedagogů školy.

Hlavním partnerem školy je obec Želetice, která zaštiťuje mnohé naše akce především finančně a prostorově (park s rybníkem, koupaliště s přilehlým sportovištěm). A dále také místní divadelní spolek Želetín, se kterým spolupracujeme především na kulturních aktivitách v místním divadle. Protože k nám směřují žáci 1. stupně ze škol Horní Dunajovice a Skalice, pořádáme s těmito subjekty metodická sdružení, kde se snažíme najít společná řešení této situace tak, aby přechod žáků byl co nejméně náročný. Škola se snaží dlouhodobě najít partnera pro různorodé aktivity i v jiné škole, např.:

 • předmětové soutěže - Matematická soutěž Lískulka (ZŠ Vedrovice), Konverzační soutěž v angličtině (ZŠ Břežany)
 • sportovní klání se ZŠ Mikulovicemi, ZŠ Břežany, ZŠ a MŠ Horní Dunajovice, ZŠ a MŠ Skalice a MŠ Tvořihráz
 • meziškolní vzdělávací pobyty – Anglie

Mezi formy další spolupráce náleží:

 • dopravní výchova realizovaná na dopravním hřišti v Miroslavi
 • výuka plavání v plaveckém bazénu Znojmo
 • lyžařský výcvikový kurz v Čenkovicích v Orlických horách
 • poznávání české historie - Umělecká Agentura Pernštejni
 • poznávání světa zvířat - Záchranná stanice zvířat Ikaros, Sorbon-Pes fotbalista
 • seznámení se s možnostmi profesní budoucnosti – návštěva Úřadu práce Znojmo, Burza povolání SOU Přímětice
 • sběr a recyklace – sběr starého papíru pro znojemskou firmu FCC Environment, projekt Recyklohraní

Odkazy

Jídelníček

jidelnicek

Facebook

Bakaláři

Bakaláři

školní informační systém

všichni uživatelé

Přihlásit

Bakaláři

Strava

přihlášení/odhlášení stravy

strávníci

Přihlásit

Office 365

Office 365

cloudové aplikace

všichni uživatelé

Přihlásit

SmartClass

Smart Class

aplikace pro výuku na dálku

žáci

Přihlásit

učitelé

Přihlásit