Školní jídelna

Charakteristika

Školní jídelna je součástí areálu školy. Nedávno prošla rekonstrukcí, při které došlo k navýšení kapacity obědů, modernizaci vybavení kuchyně i jídelny a zbudováno bylo rovněž hygienické zázemí. Jídelna nabízí možnost stravování pro děti naší školy, pro děti blízkých mateřských škol, pro zaměstnance školy a cizí strávníky, kteří si mohou připlatit za dopravu až do domu. Jídelna vaří podle zásad zdravé výživy a nabízí možnost přizpůsobit stravu dle individuálních omezení dětí. Žáci, kteří využívají služby jídelny, se při stravování řídí Vnitřním řádem školní jídelny.

Od roku 2014 vznikla povinnost označovat v jídelním lístku alergeny, které daný pokrm obsahuje. Alergeny jsou značeny v jídelním lístku pod kódovým označením 01 až 14 dle seznamu potravinových alergenů (formát JPG, 854 kB), seznam je rovněž zveřejněn v jídelně blízko jídelního lístku.

Provoz

  • výdej obědů probíhá od 11:30 do 13:30
  • přihlášení ke stravování - telefonicky (732 190 305) nebo prostřednictvím e-mailu (sj.zeletice@seznam.cz)
  • odhlášení jednotlivých obědů provádějte nejpozději den předem do 14:30, v případě nemoci se musí v daný den oběd odebrat jinak propadne
  • opětovné přihlášení jednotlivých obědů provádějte vždy den předem do 14:30

Platba za stravné

  • platbu za měsíc září uhraďte prosím do 5. září, pro další měsíce vždy do 25. dne předchozího měsíce (např. platbu za říjnové obědy musíte zaplatit nejpozději do 25. září)
  • bezhotovostně na účet (285 998 619/0300), jako variabilní symbol použijte vaše evidenční číslo, které vám bylo vedoucí přiděleno, nebo hotově na adrese školní jídelny
  • pokud nebude platba za stravné uhrazena včas, není možné obědy vydat

Ceník stravného

Mateřská škola
dopolední svačinka 13 Kč
oběd 21 Kč
odpolední svačinka 11 Kč
celodenní strava 45 Kč
Základní škola
oběd 1. stupeň (7 - 10 let) 25 Kč
oběd 2. stupeň (11 - 14 let) 27 Kč
oběd 3. stupeň (15 - 18 let) 29 Kč
Cizí strávníci
oběd bez dopravy 93 Kč
oběd s dopravou 96 Kč

Odkazy

Jídelníček

jidelnicek

Facebook

Bakaláři

Bakaláři

školní informační systém

všichni uživatelé

Přihlásit

Office 365

Office 365

cloudové aplikace

všichni uživatelé

Přihlásit

SmartClass

Smart Class

aplikace pro výuku na dálku

žáci

Přihlásit

učitelé

Přihlásit