Školní jídelna

Školní jídelna je součástí areálu školy. Nedávno prošla rekonstrukcí, při které došlo k navýšení kapacity obědů, modernizaci vybavení kuchyně i jídelny a zbudováno bylo rovněž hygienické zázemí. Jídelna nabízí možnost stravování pro děti naší školy, pro děti blízkých mateřských škol, pro zaměstnance školy a cizí strávníky, kteří si mohou připlatit za dopravu až do domu. Jídelna vaří podle zásad zdravé výživy a nabízí možnost přizpůsobit stravu dle individuálních omezení dětí. Žáci, kteří využívají služby jídelny, se při stravování řídí Vnitřním řádem školní jídelny.

Od roku 2014 vznikla povinnost označovat v jídelním lístku alergeny, které daný pokrm obsahuje. Alergeny jsou značeny v jídelním lístku pod kódovým označením 01 až 14 dle seznamu potravinových alergenů (formát PDF), seznam je rovněž zveřejněn v jídelně blízko jídelního lístku.

Provoz

  • výdej obědů probíhá od 11:30 do 13:30
  • přihlášení ke stravování - vyplněním přihlášky ke stravování po domluvě s vedoucí školní jídelny (telefon 732 190 305 nebo e-mail sj.zeletice@seznam.cz)
  • objednávky stravy (jednorázové odhlášení/přihlášení) lze měnit každý všední den do 20:00, a to v modulu strava.cz, vyjímečně telefonicky u vedoucí školní jídelny
  • pokud přihlášené dítě náhle onemocní, může si první den oběd vyzvednout jeho zákonný zástupce do jídlonosiče, další dny po dobu nemoci nemá strávník na stravu nárok

Platba za stravné

  • prostřednictvím inkasa, číslo účtu 285 998 619/0300, pokud zákonný zástupce není vlastníkem účtu, uhradí stravu osobně v kanceláři vedoucí školní jídleny hotovostí, nejpozději poslední pracovní den v daném měsíci
  • stravné se hradí vždy na měsíc dopředu, pokud nebude stravné zaplaceno, strávník je automaticky odhlášen

Ceník stravného

kategorie jídlo cena v Kč
3-6 let dopolední svačina 13,-
oběd 23,-
odpolední svačina 11,-
celodenní strava 47,-
7-10 let oběd 27,-
11-14 let oběd 29,-
15-18 let oběd 31,-
cizí strávník oběd bez dovozu 96,-
oběd s dovozem 99,-

Odkazy

Jídelníček

jidelnicek

Facebook

Bakaláři

Bakaláři

školní informační systém

všichni uživatelé

Přihlásit

Bakaláři

Strava

přihlášení/odhlášení stravy

strávníci

Přihlásit

Office 365

Office 365

cloudové aplikace

všichni uživatelé

Přihlásit

SmartClass

Smart Class

aplikace pro výuku na dálku

žáci

Přihlásit

učitelé

Přihlásit