Oficiální stránky Základní školy Želetice

Škola se nachází v centrální části okresu Znojmo asi 20 km severovýchodně od okresního města. Škola je plně organizovaná, sdružuje dva stupně základního vzdělávání, na 1. stupni jsou ročníky spojené, školní poradenské pracoviště, školní družinu a školní jídelnu. Svým počtem žáků patří mezi malé školy.

Žáci se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání MŠMT. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se uplatňují podpůrná opatření, popř. i ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními, škola je bezbariérová jen částečně. Pro vzájemnou komunikaci žák-učitel-rodič je využíván školní informační systém Bakaláři.

 • 09 Lis 2022

  Novinky ze školní jídelny | Archiv zpráv

  Od října roku 2022 zavedla školní jídelna pro správu školního stravování nový software. S tím souvisejí i některé změny: platba stravného inkasním způsobem přihlašování / odhlašování stravy přes modul strava.cz aktualizace údajů o strávníkovi v... Více

 • 01 Zář 2022

  Školní družina | Archiv zpráv

  Prosíme rodiče, kteří budou využívat služeb Školní družiny, aby se seznámili s aktuálním zněním jejího Vnitřního řádu. Dokument Vnitřní řád školní družiny (formát... Více

 • 30 Srp 2022

  Organizace školního roku | Archiv zpráv

  V dokumentu naleznete časové ohraničení jednotlivých pololetí, termíny prázdnin, dalších volných dní a předpokládaných školních akcí. Dokument Organizace školního roku (formát... Více

 • 26 Srp 2022

  INFORMACE O ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 | Archiv zpráv

  Slavnostní zahájení proběhne ve čtvrtek 1.9.2022 v 7:30 hod. v areálu ZŠ Želetice. Všichni žáci budou mít s sebou přezůvky. Je možnost dětem rovnou přinést pomůcky do výtvarné a tělesné výchovy. Informace o školním informačním systému Bakaláři,... Více

Odkazy

Jídelníček

jidelnicek

Facebook

Bakaláři

Bakaláři

školní informační systém

všichni uživatelé

Přihlásit

Bakaláři

Strava

přihlášení/odhlášení stravy

strávníci

Přihlásit

Office 365

Office 365

cloudové aplikace

všichni uživatelé

Přihlásit

SmartClass

Smart Class

aplikace pro výuku na dálku

žáci

Přihlásit

učitelé

Přihlásit