Oficiální stránky Základní školy Želetice

Naše škola se nachází necelých 20 km SV od okresního města Znojma. Škola sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Škola poskytuje vzdělávání od 1. do 9. ročníku, na 1. stupni jsou ročníky spojené. V poslední době školu navštěvuje asi 100 žáků, a to především z blízkých obcí, a působí zde 12 pedagogů.

Žáci se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu "Hravá škola", který vychází z Rámcového vzdělávacího programu MŠMT. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se uplatňují podpůrná opatření, škola není bezbariérová. Pro vzájemnou komunikaci žák-učitel-rodič se na škole využívá systém Bakaláři.

Facebook školy