Oficiální stránky Základní školy Želetice

Naše škola se nachází necelých 20 km SV od okresního města Znojma. Škola sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Škola poskytuje vzdělávání od 1. do 9. ročníku, na 1. stupni jsou ročníky spojené. V poslední době školu navštěvuje asi 100 žáků, a to především z blízkých obcí, a působí zde 12 pedagogů.

Žáci se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu "Hravá škola", který vychází z Rámcového vzdělávacího programu MŠMT. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se uplatňují podpůrná opatření, škola není bezbariérová. Pro vzájemnou komunikaci žák-učitel-rodič se na škole využívá systém Bakaláři.

 

 

Ukončení školního roku 2019 - 2020 

 

  • vysvědčení se bude vydávat v úterý 30. 6. 2020 od 7:30 hodin
  • všichni žáci, kteří dosud nechodili do školy a přijdou si pro vysvědčení, musí mít s sebou ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Čestné prohlášení ke stažení zde (ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ).
  • žáci 1. – 8. ročníku odevzdají učebnice až v září
  • v případě dotazů nás kontaktujte

Mgr. Rostislav Rucki​, ředitel ZŠ Želetice

 

Ředitelské volno

 

V pondělí 22. června 2020 bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie ředitelské volno.


Mgr. Rostislav Rucki​, ředitel ZŠ Želetice

 

Pokyny k provozu 2. stupně ZŠ Želetice od 8. 6. 2020

 

Vážení rodiče, na základě dalšího rozvolňování mimořádných opatření bude možné od 8. 6. 2020 umožnit žákům druhého stupně ZŠ realizaci občasných vzdělávacích a socializačních aktivit. V praxi to bude znamenat dobrovolnou účast na konzultacích v budově školy, pravděpodobně jedenkrát týdně. Přesný harmonogram bude vypracován na základě zjištěného zájmu ze strany žáků. Je nutné se přihlásit k účasti na těchto konzultacích formou zprávy v systému Bakaláři, kterou pošle zákonný zástupce třídnímu učiteli, a to do 3. 6. 2020. Podmínkou účasti bude předložit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ podepsané k datu 8. 6. 2020.


Mgr. Rostislav Rucki​, ředitel ZŠ Želetice

 

Pokyny k provozu 1. stupně ZŠ Želetice od 25. 5. 2020

 

Milí rodiče, v příloze naleznete podrobné informace k provozu 1. stupně naší školy od 25. května 2020. Žádáme Vás, abyste se s tímto dokumentem (OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ 1. STUPNĚ) pečlivě seznámili a současně s jednotlivými body seznámili i Vaše děti.

Podmínkou pro vstup do školy je doručení čestného prohlášení podepsaného zákonným zástupcem, bez kterého žák nebude vpuštěn do budovy školy. Čestné prohlášení ke stažení zde (ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ). Toto čestné prohlášení je nutné vytisknout, vyplnit a podepsat k datu 25. 5. 2020. Zákonný zástupce, který nemá možnost tisku, může toto prohlášení podepsat přímo u vstupu do školy 25. 5. 2020 v 7:30 hodin.

Dále je nezbytné do 18. 5. 2020 doručit přihlášku žáka 1. stupně na vzdělávání (PŘIHLÁŠKA ŽÁKA 1. STUPNĚ) popřípadě přihlášku do školní družiny (PŘIHLÁŠKA ŽÁKA 1. STUPNĚ DO ŠD).

Přihlášky a čestná prohlášení můžete posílat na školní e-mailovou adresu (stačí vyfotit a poslat.): zszelet@mboxzn.cz, nebo je vhoďte do schránky u hlavního vchodu do školy.

 

Mgr. Rostislav Rucki, ředitel ZŠ Želetice

 

 

Oznámení o zahájení prezenční výuky žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020 do 30. 6. 2020

 

V pondělí 11. 5. 2020 začne probíhat výuka žáků 9. ročníku za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Výuka bude probíhat každé pondělí, středu a pátek vždy od

7:30 do 11:00 hodin. Podmínkou pro vstup do školy je doručení čestného prohlášení podepsaného zákonným zástupcem, bez kterého žák nebude vpuštěn do budovy školy. Čestné prohlášení spolu s dalšími informacemi jsou k dispozici na informačním systému naší školy Bakaláři nebo zde (ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ). Toto čestné prohlášení je nutné vytisknout, vyplnit a podepsat k datu 11. 5. 2020. Zákonný zástupce, který nemá možnost tisku, může toto prohlášení podepsat přímo u vstupu do školy 11. 5. 2020 v 7:30 hodin.

 

Upozorňujeme na to, že do školy by neměl nastoupit žák, který spadá do rizikové skupiny osob, nebo žák, který s takovou osobou sdílí společnou domácnost. Vymezení rizikových skupin najdete v příloze u čestného prohlášení.

Žáci budou povinni dodržovat hygienické zásady stanovené MŠMT. Tyto zásady prostudujte zde: SOUBOR HYGIENICKÝCH ZÁSAD MŠMT

Mgr. Rostislav Rucki, ředitel ZŠ Želetice

 

Facebook školy

Zonerama fotogalerie