Základní škola Želetice, okres Znojmo

Škola se nachází v centrální části okresu Znojmo asi 20 km severovýchodně od okresního města. Škola je plně organizovaná, sdružuje dva stupně základního vzdělávání, na 1. stupni jsou ročníky spojené, školní poradenské pracoviště, školní družinu a školní jídelnu. Svým počtem žáků patří mezi malé školy.

Žáci se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání MŠMT. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se uplatňují podpůrná opatření, popř. i ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními, škola je bezbariérová jen částečně. Pro vzájemnou komunikaci žák-učitel-rodič je využíván školní informační systém Bakaláři.

Odkazy

Jídelníček

jidelnicek

Facebook

Bakaláři

Bakaláři

školní informační systém

všichni uživatelé

Přihlásit

Bakaláři

Strava

přihlášení/odhlášení stravy

strávníci

Přihlásit

Office 365

Office 365

cloudové aplikace

všichni uživatelé

Přihlásit

SmartClass

Smart Class

aplikace pro výuku na dálku

žáci

Přihlásit

učitelé

Přihlásit