Žáci

Školu navštěvují žáci z blízkého okolí, spádově sem náleží obce – Želetice, Žerotice, Horní Dunajovice, Skalice, Morašice, Tvořihráz a Výrovice. K dopravě využívají žáci autobusy (IDS JmK) nebo jsou přiváženi rodiči, místní chodí pěšky či jezdí na kole.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrovaní v běžných třídách 1. a 2. stupně školy. Vzdělávají se podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra jsou realizovány změny v učebním plánu.
Protože škola není bezbariérová, je nutné v případě tělesného postižení požadovat přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi při přizpůsobení se školnímu prostředí.

Počet dětí od r. 2000

Počet dětí v ročnících

Počet dětí z jednotlivých obcí

Učitelé

Za posledních 15 let se pedagogický sbor stabilizoval a současné složení garantuje téměř devadesáti procentní aprobovanost výuky. V pedagogickém sboru působí 10 učitelů, včetně 1 vychovatele školní družiny, 1 školního poradce a vedení školy. Všichni se snaží vytvořit pro žáky příjemné a podnětné prostředí. Pedagogové rovněž zajišťují činnost i některých zájmových útvarů. Vyučující se vzdělávají podle předem schváleného plánu DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Ludmila Bártová

třídní 5. ročníku

učitel Nj, Tv, Dn

603 388 227

bartovaludmila@seznam.cz

Oldřich Jech

třídní 9. ročníku

učitel Aj, Inf, Vv

školní metodik prevence

773 646 601

jechol@seznam.cz

Pavel Košárek

třídní 6. ročníku

učitel Z, D, Čj, Vo

výchovný poradce

737 664 349

Kosarek.Pavel@seznam.cz

Antonín Kuchařík

zástupce ředitele

učitel Čj

724 867 428

zszelet@mboxzn.cz

Naděžda Kuklínková

třídní 7. ročníku

učitel M, Př, Vv, Pč, Vz

606 536 730

kuk.nada@seznam.cz

Edita Matušková

třídní 1. a 2. ročníku

učitel 1. stupně

724 260 459

Edita.Strnadova@seznam.cz

Jindřich Nožka

třídní 3. a 4. ročníku

učitel 1. stupně, Hv

723 555 430

NozkaJ@seznam.cz

Rostislav Rucki

ředitel školy

učitel Aj, Hv

723 012 359

zszelet@mboxzn.cz

Hana Svobodová

mateřská dovolená

učitel 1. stupně

Jaroslav Vavřín

třídní 8. ročníku

učitel Ch, Z, Tv, Pč, Inf, Vo

605 813 694

vavzn@seznam.cz

Miroslav Zika

učitel M, F, Pč, Vo

602 979 671

zikmir@seznam.cz

Iveta Janíčková

asistent pedagoga

vychovatel ŠD

Správní zaměstnanci

Bohumíra Vorbisová

školnice

607 862 772

Karel Karpíšek

školník, topič, rozvoz obědů

602 974 979

Zaměstnanci jídelny

Hana Bazalová

vedoucí jídelny

732 190 305

bazalova.h@seznam.cz

Jana Černíková

hlavní kuchařka

Kamila Mezníková

kuchařka

Externí pracovníci

Lucie Buchtová

vedoucí kroužku hry na hudební nástroje

737 163 090