Zaměstnanci

Za posledních 15 let se pedagogický sbor stabilizoval a současné složení garantuje téměř devadesáti procentní aprobovanost výuky. V pedagogickém sboru působí 10 učitelů, včetně 1 vychovatele školní družiny, 1 školního poradce a vedení školy. Všichni se snaží vytvořit pro žáky příjemné a podnětné prostředí. Pedagogové rovněž zajišťují činnost i některých zájmových útvarů. Vyučující se vzdělávají podle předem schváleného plánu DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Vedení školy

Rostislav Rucki

funkce: ředitel školy, učitel (Aj, Hv)

kontakt: 723 012 359, zszelet@mboxzn.cz

konzultační hodiny:

Antonín Kuchařík

funkce: zástupce ředitele školy, učitel (Čj)

kontakt: 724 867 428

konzultační hodiny:

Pedagogičtí pracovníci

Ludmila Bártová

funkce: třídní (7. ročník), učitel (Nj, Tv, Dn)

kontakt: 774 700 494, bartovaludmila@seznam.cz

konzultační hodiny:

Iveta Janíčková

funkce: vychovatel školní družiny, asistent pedagoga

kontakt: 777 481 873, ivetajelenova@seznam.cz

konzultační hodiny:

Oldřich Jech

funkce: třídní (6. ročník), učitel (Aj, Inf, Vv), školní metodik prevence, speciální pedagog, vedoucí ŠPP

kontakt: 773 646 601, jechol@seznam.cz

konzultační hodiny:

Pavel Košárek

funkce: třídní (8. ročník), učitel (D, Čj, Vo, Pč), výchovný a kariérní poradce, školní asistent

kontakt: 737 664 349, Kosarek.Pavel@seznam.cz

konzultační hodiny:

Naděžda Kuklínková

funkce: třídní (9. ročník), učitel (M, Př, Vv, Pč)

kontakt: 606 536 730, kuk.nada@seznam.cz

konzultační hodiny:

Edita Matušková

funkce: třídní (4. + 5. ročník), učitel (1. stupeň), speciální pedagog, školní asistent

kontakt: 724 260 459, Edita.Strnadova@seznam.cz

konzultační hodiny: 

Jindřich Nožka

funkce: třídní (2. a 3. ročník), učitel (1. stupeň, Hv)

kontakt: 602 622 077, NozkaJ@seznam.cz

konzultační hodiny:

Hana Svobodová

funkce: třídní (1. ročník), učitel (1. stupeň)

kontakt: 723 283 444, h.vorbisova@seznam.cz

konzultační hodiny:

Jaroslav Vavřín

funkce: učitel (Ch, Z, Tv, Pč, Inf, Vo)

kontakt: 605 813 694, vavzn@seznam.cz

konzultační hodiny:

Miroslav Zika

funkce: učitel (M, F)

kontakt: 602 979 671, zikmir@seznam.cz

konzultační hodiny:

Správní zaměstnanci

Bohumíra Vorbisová

funkce: školnice

kontakt: 607 862 772

Karel Karpíšek

funkce: školník, topič, rozvoz obědů

kontakt: 602 974 979

Zaměstnanci jídelny

Hana Bazalová

funkce: vedoucí jídelny

kontakt: 732 190 305, bazalova.h@seznam.cz

Jana Černíková

funkce: hlavní kuchařka

Kamila Mezníková

funkce: kuchařka

Externí pracovníci

Lucie Buchtová

funkce: vedoucí kroužku hry na hudební nástroje

kontakt: 737 163 090