Zaměstnanci

Za posledních 15 let se pedagogický sbor stabilizoval a současné složení garantuje téměř devadesáti procentní aprobovanost výuky. V pedagogickém sboru působí 10 učitelů, včetně 1 vychovatele školní družiny, 1 školního poradce a vedení školy. Všichni se snaží vytvořit pro žáky příjemné a podnětné prostředí. Pedagogové rovněž zajišťují činnost i některých zájmových útvarů. Vyučující se vzdělávají podle předem schváleného plánu DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků).

Vedení školy

Rostislav Rucki

ředitel školy

učitel Aj, Hv

723 012 359

zszelet@mboxzn.cz

Antonín Kuchařík

zástupce ředitele

učitel Čj

724 867 428

Pedagogičtí pracovníci

Ludmila Bártová

třídní 5. ročníku

učitel Nj, Tv, Dn

774 700 494

bartovaludmila@seznam.cz

Iveta Janíčková

asistent pedagoga

vychovatel ŠD

Oldřich Jech

třídní 9. ročníku

učitel Aj, Inf, Vv, Pč

školní metodik prevence

773 646 601

jechol@seznam.cz

Pavel Košárek

třídní 6. ročníku

učitel D, Čj

výchovný poradce

737 664 349

Kosarek.Pavel@seznam.cz

zszelet@mboxzn.cz

Naděžda Kuklínková

třídní 7. ročníku

učitel M, Př, Vv, Pč, Vz

606 536 730

kuk.nada@seznam.cz

Edita Matušková

třídní 1. a 2. ročníku

učitel 1. stupně

724 260 459

Edita.Strnadova@seznam.cz

Jindřich Nožka

třídní 3. a 4. ročníku

učitel 1. stupně, Hv

723 555 430

NozkaJ@seznam.cz

Hana Svobodová

mateřská dovolená

učitel 1. stupně

Jaroslav Vavřín

třídní 8. ročníku

učitel Ch, Z, Tv, Pč, Inf, Vo

605 813 694

vavzn@seznam.cz

Miroslav Zika

učitel M, F, Vo

602 979 671

zikmir@seznam.cz

Správní zaměstnanci

Bohumíra Vorbisová

školnice

607 862 772

Karel Karpíšek

školník, topič, rozvoz obědů

602 974 979

Zaměstnanci jídelny

Hana Bazalová

vedoucí jídelny

732 190 305

bazalova.h@seznam.cz

Jana Černíková

hlavní kuchařka

Kamila Mezníková

kuchařka

Externí pracovníci

Lucie Buchtová

vedoucí kroužku hry na hudební nástroje

737 163 090