Družina

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Zájmové vzdělávání ve školní družině probíhá v jednom oddělení podle Školního vzdělávacího programu školní družiny s motivačním názvem „Svět kolem nás“, vychovatel při výběru zaměstnání přihlíží zejména k počasí a zájmu dětí. Práva a povinnosti žáků, kteří využívají družinu, a jejich zákonných zástupců se řídí vnitřním řádem školní družiny.

Provoz

 • provozní doba po skončení vyučování od 11:30 do 16:00 hodin
 • přihlášení předáním zápisního lístku vychovateli
 • odhlášení předáním odhlášky vychovateli, a to kdykoliv v průběhu školního roku
 • bezplatně, pro žáky 1. až 5. ročníku
 • učebna v suterénu (kapacita 28 žáků)
 • odchod žáka je možný
  • pravidelně dle času vyplněného na zápisním lístku
  • jednorázově na základě písemné žádosti zákonného zástupce s datem, hodinou odchodu, jménem doprovodu a podpisem zákonného zástupce
  • osobním vyzvednutím zákonným zástupcem uvedeným na zápisním lístku

Rámcový režim

 • 11:30 – 13:00 hodin oběd, osobní hygiena, sebeobslužné činnosti, odpočinkové a rekreační činnosti (dle individuálního přání), hry, stolní hry, stavebnice
 • 13:00 – 14:30 hodin zájmové činnosti v oblasti Př, Zdr, Pč, Vv, Hv, sportovní aktivity (venkovní i vnitřní), vycházka
 • 14:30 – 16:00 hodin rekreační činnost, didaktické hry, příprava žáků na vyučování, individuální odpočinkové činnosti, úklid osobních věcí, odchody žáků domů