MŠMT

  • Školský zákon č. 561/2004 sb. (externí odkaz)
  • Vyhláška č. 48/2005 Sb.o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (externí odkaz)
  • Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (externí odkaz)
  • Vyhláška č. 72/2005 Sb.o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (externí odkaz)
  • Vyhláška č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání (externí odkaz)
  • Rámcový vzdělávací program pro základní školy - verze 2021 (externí odkaz)
  • Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/22 vzhledem ke covid-19 (formát pdf, 570 kB)

Školní dokumenty

Školní družina

  • Školní vzdělávací program školní družiny "Svět kolem nás" (PDF, velikost)
  • Vnitřní řád školní družiny (formát PDF, 547 kB)

Školní jídelna

  • Vnitřní řád školní jídelny (PDF, velikost)

Odkazy

Jídelníček

jidelnicek

Facebook

Bakaláři

Bakaláři

školní informační systém

všichni uživatelé

Přihlásit

Office 365

Office 365

cloudové aplikace

všichni uživatelé

Přihlásit

SmartClass

Smart Class

aplikace pro výuku na dálku

žáci

Přihlásit

učitelé

Přihlásit