MŠMT

 • Školský zákon č. 561/2004 sb. (externí odkaz)
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb.o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (externí odkaz)
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (externí odkaz)
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb.o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (externí odkaz)
 • Vyhláška č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání (externí odkaz)
 • Rámcový vzdělávací program pro základní školy - verze 2021 (externí odkaz)

Školní dokumenty

Školní družina

 • Školní vzdělávací program školní družiny "Svět kolem nás" (PDF, velikost)
 • Vnitřní řád školní družiny (formát PDF, 160 kB)

Školní jídelna

 • Vnitřní řád školní jídelny (PDF, velikost)
 • Návod na objednávání a odhlašování stravy na www.strava.cz (formát PDF, 323 kB)
 • Návod na objednání a odhlašování stravy z mobilu s OS Android (formát PDF, 169 kB)

Odkazy

Jídelníček

jidelnicek

Facebook

Bakaláři

Bakaláři

školní informační systém

všichni uživatelé

Přihlásit

Bakaláři

Strava

přihlášení/odhlášení stravy

strávníci

Přihlásit

Office 365

Office 365

cloudové aplikace

všichni uživatelé

Přihlásit

SmartClass

Smart Class

aplikace pro výuku na dálku

žáci

Přihlásit

učitelé

Přihlásit