Slavnostní zahájení školního roku 2023/24 

Zahájení školního roku proběhne v pondělí 4. 9. 2023 v 7:30 hodin na školním dvoře. Poté se děti pod dohledem svých třídních učitelů přesunou do tříd, kde obdrží úvodní informace včetně potřebných formulářů pro případné přihlášení do družiny a ke stravování.

Nově příchozí žáci do 6. ročníku obdrží rovněž formulář pro vyplnění osobních údajů potřebných pro zprovoznění jejích účtů ve školním informačním systému.

Vyučování končí v 8:15 hodin tak, aby všichni žáci mohli stihnout odjezd autobusu z dolní zastávky v 8:23 hodin. Žáky 1. stupně doprovodí na zastávku vychovatelka školní družiny.

Prosíme všechny žáky, aby měli s sebou přezůvky. Zároveň je možnost dětem rovnou přinést pomůcky do výtvarné a tělesné výchovy.

Školní družina zahajuje provoz následující den, tj. od úterý 5. 9. dle údajů na zápisovém lístku.

Školní jídelna zahajuje provoz od pondělí 4. 9. Přihlášení strávnici si školní obědy přihlašují/odhlašují přes aplikaci Strava.cz, a to nejpozději den předem do 20:00 hodin.

Odkazy

Jídelníček

jidelnicek

Facebook

Bakaláři

Bakaláři

školní informační systém

všichni uživatelé

Přihlásit

Bakaláři

Strava

přihlášení/odhlášení stravy

strávníci

Přihlásit

Office 365

Office 365

cloudové aplikace

všichni uživatelé

Přihlásit

SmartClass

Smart Class

aplikace pro výuku na dálku

žáci

Přihlásit

učitelé

Přihlásit